Základné informácie

Porubcová, Natália MUDr.

Kontaktná adresa:

MUDr. Natália Porubcová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava