Základné informácie

MUDr. Natália Porubcová

výskumný a vývojový pracovník VŠ
 

Kontaktná adresa:

MUDr. Natália Porubcová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava