Základné informácie

Haška, Miroslav Ing.

Tel.: 02/ 591045 53

Kontaktná adresa:

Ing. Miroslav Haška
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie