Základné informácie

Kocmundová, Irena

upratovačka

Kontaktná adresa:

Irena Kocmundová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava