Základné informácie

RNDr. Anna Krakovská, CSc.

vedúca Oddelenia teoretických metód
Tel.: 02/ 591045 36
 

Kontaktná adresa:

RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

V roku 1987 ukončila štúdium na Matematicko – fyzikálnej fakulte UK v Bratislave, odbor matematická analýza a nastúpila ako vedecko-výskumný pracovník na Ústav merania SAV. V roku 1993 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu s názvom Nelineárna dynamika vybraných biologických systémov.
V súčasnosti je vedúcou Oddelenia teoretických metód ÚM SAV.

ZAMERANIE VÝSKUMU

 • metódy nelineárnej dynamiky pri spracovaní signálov a časových radov; aplikácie na zložité prejavy reálnych biologických systémov – rekonštrukcia stavových portrétov, redukcia šumu, modelovanie, predikcia, štúdium kauzality
 • analýza biologických signálov (EKG, EEG)
 • vyšetrovanie zložitosti časových radov s využitím charakteristík, známych z teórie chaosu a fraktálov
 • AKTUÁLNE PROJEKTY

  Vedúca projektu: Analýza viacrozmerných časových radov a jej aplikácie na výskum funkčných prepojení v mozgu (VEGA 2/0081/19, 2019-2021)

  Riešiteľka projektu: Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu (METSTAT APVV-15-0295, 1.7.2016 – 30.6.2020)

  VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

  • Krakovská A., Jakubík J. (2020): Implementation of two causal methods based on predictions in reconstructed state spaces. Physical Review E 102 (2), 022203 (full text)
  • Krakovská A. (2019): Correlation Dimension Detects Causal Links in Coupled Dynamical Systems. Entropy 21 (9), 818 (full text)
  • Krakovská A. (2019): Some Peculiarities of Causal Analysis of Coupled Chaotic Systems. Proceedings of 12th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia, pp. 102-105. IEEE. (full text)
  • Krakovská A., Jakubík J., Chvosteková M., Coufal D., Jajcay N., Paluš M. (2018): Comparison of six methods for the detection of causality in a bivariate time series. Physical Review E, 97(4), 042207 (full text)
  • Paluš M., Krakovská A., Jakubík J., Chvosteková M.(2018): Causality, dynamical systems and the arrow of time. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 18, 28 (7): 075307 (full text)
  • Krakovská A. (2018): Power laws in stock market and fractal complexity of S&P500 and DAX. Proceedings of Papers, ITISE 2018, International Conference on Time Series and Forecasting, 19-21 September 2018, Granada (Spain), ISBN: 978-84-17293-57-4, 1113 – 1124 (full text)
  • Coufal D., Jakubík J., Jajcay N., Hlinka J., Krakovská A., Paluš M. (2017): Detection of coupling delay: a problem not yet solved, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 27(8), 083109 (abstract)
  • Krakovská A. (2017): Predictability improvement as a tool to detect causality. In Measurement, 11th International Conference on, pp. 39-42 IEEE (full text)
  • Krakovská A., Škoviera R., Rosipal R. (2017): Spectral, complexity and interdependence measures of sleep EEG after ischemic stroke. In Measurement, 11th International Conference on, pp. 245-249 IEEE (full text)
  • Krakovská A., Hanzely F. (2016): Testing for causality in reconstructed state spaces by an optimized mixed prediction method, Physical Review E 94, 052203, 2016 (full text)
  • Krakovská H., Krakovská A. (2016): Fractal Dimension of Self-Affine Signals: Four Methods of Estimation. arXiv:1611.06190 (full text)
  • Krakovská A., Mezeiová K., Budáčová H. (2015): Use of False Nearest Neighbours for Selecting Variables and Embedding Parameters for State Space Reconstruction, Journal of Complex Systems, 2015, Article ID 932750, 12 pages (full text)
  • Krakovská A., Jakubík J., Budáčová H., Holecyová M. (2015): Causality studied in reconstructed state space. Examples of uni-directionally connected chaotic systems, arXiv:1511.00505v1 [nlin.CD] 2 Nov 2015 (full text)
  • Krakovská A., Škoviera R., Dorffner G., Rosipal R. (2015): Does the Complexity of Sleep EEG Increase or Decrease with Age? Proceedings of 10th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia, 2015, pp. 77-80 (full text)
  • Teplan M., Krakovská A., Špajdel (2014): Spectral EEG Features of a Short Psycho-physiological Relaxation, Measurement Science Review, 4, 2014, 237-242 (full text)
  • Škoviera R., Rošťáková Z., Krakovská A., Rosipal R. (2014): Spectral and Complexity Characteristics of Sleep EEG Following Ischemic Stroke. Proceedings of YBERC: The Sixth Biomedical Conference of Young Biomedical Engineers and Researchers. 2014, pp. 108-111 (full text)
  • Krakovská A., Budáčová H. (2013): Interdependence Measure Based on Correlation Dimension. Proceedings of 9th International Conference on Measurement. Bratislava, 2013, pp. 31-34 (full text)
  • Krakovská A., Mezeiová K. (2011): Automatic sleep scoring. Search for optimal combination of measures, Artificial Intelligence of Medicine, 53, 2011, 25–33 (full text)
  • Teplan M., Krakovská A., Štolc S. (2011): Direct effects of audio-visual stimulation on EEG, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 102, 2011, 17–24 (full text)
  • Krakovská A., Mezeiová K. (2011): Choice of measurement for phase-space analysis: Review of the actual findings. Proceedings of 8th International Conference on Measurement. Bratislava, 2011, pp. 51-54 (full text)
  • Mezeiová K., Krakovská A. (2011): Choice of Measurement for Phase-Space Reconstruction: Decision Based on False Nearest Neighbors Method. Proceedings of 8th International Conference on Measurement. Bratislava, 2011, pp. 55-58 (full text)
  • Krakovská A. (2009): Vplýva cukrovka na mentálne schopnosti? Diabetik, 7-8 2009, 22-25 (full text – slovak)
  • Krakovská A. (2009): Discrimination ability of individual measures used in sleep stages classification. Summer school From nonlinear dynamics to biomedicine, Sept. 2009 – Université de Rouen (pozvaná prednáška)
  • Krakovská A. (2009): Two decades of search for chaos in brain. Proceedings of 7th International Conference on Measurement. Bratislava, 2009, pp. 90-94 (full text)
  • Šušmáková K., Krakovská A. (2009): Selection of Measures for Sleep Stages Classification. Proceedings of 7th International Conference on Measurement. Bratislava, 2009, pp. 86-89 (full text)
  • Teplan M., Krakovská A. (2009): EEG features of psycho-physiological relaxation. ISABEL 2009, 2nd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Bratislava, 2009, ISBN 978-80-227-3216-1 (full text)
  • Teplan M., Krakovská A., Štolc S. (2009): EEG Characterization of Psycho-Physiological Rest and Relaxation. Proceedings of 7th International Conference on Measurement. Bratislava, 2009, pp. 161-164 (full text)
  • Šušmáková K., Krakovská A. (2008): Discrimination ability of individual measures used in sleep stages classification. Artificial Intelligence in Medicine, 44, 2008, 261-277 (full text)
  • Krakovská A., Štolc S. (2008): Spectral decay vs. correlation dimension of EEG. Neurocomputing, 71, 2008, 13-15, 2978-2985 (full text)
  • Šušmáková K., Krakovská A., Cimermanová K. (2008): Spectral and nonlinear measures computed for all-night sleep EEG, ECG, EOG, and EMG. In: MEDITECH. Proceedings of the ESF Project Conference. Bratislava, Slovak University of Technology, 2008, 137-141
  • Šušmáková K., Krakovská A. (2007): Classification of Waking, Sleep Onset and Deep Sleep by Single Measures. Measurement Science Review, ISSN 1335-8871. Vol. 7, 2007, p. 34-38 (full text)
  • Krakovská A., Šušmáková K., Cimermanová K. (2007): Spectral and nonlinear measures computed for all-night sleep EEG, ECG, EOG, and EMG. Technical report. Inst. of Measurement science, SAS, Bratislava, 2007, p. 103.
  • Šušmáková K., Krakovská A. (2007): Sleep stages from wake to deep sleep: classification ability of single measures. Proceedings of 6th International Conference on Measurement. Bratislava, 2007, pp. 404-407.
  • Teplan M., Krakovská A., Štolc S. (2006): EEG responses to long-term audio-visual stimulation. International Journal of Psychophysiology, 59, 2006, 81-90 (full text)
  • Krakovská A., Štolc S. (2006): Fractal complexity of EEG signal. Measurement Science Review, ISSN 1335-8871. Vol. 6, 2006, p. 63-66 (full text)
  • Teplan M., Krakovská A., Štolc S. (2006): Short-term effects of audio-visual stimulation on EEG. Measurement Science Review, ISSN 1335-8871. Vol. 6, 2006, p. 67-70 (full text)
  • Teplan M., Krakovská A., Štolc S. (2005): Long-term effects of audio-visual stimulation on human EEG. Coherence and Electromagnetic fields in Biological Systems. Fröhlich Centernary International Symposium. Abstract book. Prague, 2005, 60-62
  • Krakovská A. (2005): Ťažkosti s hľadaním chaosu v EEG a EKG. Sborník semináře Determinismus a chaos, Herbertov 5.-7.9.2005, ISBN 80-01-03269-8, 90-91 (full text – slovak)
  • Štolc S., Krakovská A. (2005): Power-law decay vs. fractal complexity of EEG. Proceedings of 5th International Conference on Measurement. Bratislava, 2005, pp. 155-159 (full text)
  • Teplan M., Krakovská A., Štolc S. (2005): Measures of EEG in the context of long-term audio-visual stimulation. In: MEASUREMENT 2005. 5th International Conference on Measurement. Bratislava, Slovak Republic, Institute of Measurement Science, SAS, 2005, 225-228 (full text)
  • Štolc S., Krakovská A., Teplan M. (2003): Audiovisual stimulation of human brain: linear and nonlinear measures. Measurement Science Review, 3(2), 2003, 95-98 (full text)
  • Teplan M., Krakovská A., Štolc S. (2003): EEG in the context of audiovisual stimulation. Measurement Science Review, 3(2), 2003, 17-20 (full text)
  • Krakovská A. (2001): Noise reduction based on dynamics reconstruction. Measurement Science Review, vol. 1, 2001, 21-24 (full text)
  • Krakovská A. (2001): Teória chaosu a fyziológia srdca. Československá fyziologie (Databases: In-Process, MEDLINE), vol. 50, no. 4, 2001, pp. 192-200 (full text – slovak)
  • Krakovská A. (1995): Correlation dimension underestimation. Acta Physica Slovaca ISSN: 0323-0465, 45(5), pp. 567-574 (full text)