Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • BALIŠ, Peter – BERÉNYIOVÁ, Andrea – MIŠÁK, Anton – GRMAN, Marián – ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana – WACZULÍKOVÁ, Iveta – ČAČÁNYIOVÁ, Soňa – DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique – ONDRIAŠ, Karol. Antihypertenzívny a vazorelaxačný efekt selenoanhydridu kyseliny ftalovej u normotenzných potkanov. In 99. Fyziologické dni : pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 58. ISBN 978-80-223-5782-1. (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-22-0154 : Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov. SK-BY-RD-19-0019 : Analýza interakcie medzi amfifilnými dendrónmi a biologickými systémami. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu – mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL
  • KLUKNAVSKÝ, Michal – MIČUROVÁ, Andrea – ŠKRÁTEK, MartinMAŇKA, Ján – BERNÁTOVÁ, Iveta. Účinok chronického sociálneho stresu na génovú expresiu proteínov regulujúcich metabolizmus železa a antioxidačných enzýmov v pečeni hranične hypertenzných potkanov. In 99. Fyziologické dni : pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 99. ISBN 978-80-223-5782-1. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. COST-CA20121 : BenBedPhar – Bench to Bedside Transition for Pharmacological Regulation of NRF2 in Noncommunicable Diseases. APVV-22-0296 : Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL
  • KRAKOVSKÁ, Hana – KUEHN, C. – LONGO, I.P.**. Resilience of dynamical systems. In European Journal of Applied Mathematics, 2024, vol. 35, no. 1, p. 155-200. ISSN 0956-7925. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0956792523000141 (VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series) Typ: ADMA
  • NOEBAUER-HUHMANN, I.M.** – VANHOENACKER, F.M. – VILANOVA, J.C. – TAGLIAFICO, A.S. – WEBER, M. – LALAM, R.K. – GRIESER, T. – VASILEVSKA NIKODINOVSKA, V. – DE ROOY, J.V.J. – PAPAKONSTANTINOU, O. – MCCARTHY, C. – SCONFIENZA, L.M. – VERSTRAETE, K. – MARTEL‑VILLAGRÁN, J. – SZOMOLÁNYI, Pavol – LECOUVET, F.E. – AFONSO, D. – ALBTOUSH, O.M. – ARINGHIERI, G. – ARKUN, R. – ASTRÖM, G. – BAZZOCCHI, A. – BOTCHU, R. – BREITENSEHER, M. – CHAUDHARY, S. – DALILI, D. – DAVIES, M. – DE JONGE, M.C. – METE, B.D. – FRITZ, J. – GIELEN, J.L.M.A. – HIDE, G. – ISAAC, A. – IVANOSKI, S. – MANSOUR, R.M. – MUNTANER‑GIMBERNAT, L. – NAVAS, A. – O´DONNELL, P. – ÖRGÜÇ, Ş. – RENNIE, W. – RESANO, S. – ROBINSON, P. – SANAL, H.T. – TER HORST, S.A.J. – VAN LANGEVELDE, K. – WÖRTLER, K. – KOELZ, M. – PANOTOPOULOS, J. – WINDHAGER, R. – BLOEM, J.L. Soft tissue tumor imaging in adults: European Society of Musculoskeletal Radiology‑Guidelines 2023—overview, and primary local imaging: How and where? In European Radiology, 2024. ISSN 0938-7994. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00330-023-10425-5 Typ:
  • TRATTNIG, S.** – HANGEL, G. – ROBINSON, S. – JURAS, V. – SZOMOLÁNYI, Pavol – DAL-BIANCO, A. Ultrahigh-field MRI: Where it really makes a difference. In Radiologie : Zeitschrift für diagnostische und interventionelle Radiologie, Radioonkologie, Nuklearmedizin, 2024. ISSN 2731-7048. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00117-023-01184-x (APVV-21-0299 : Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage) Typ: