Workshop IWMS 2009 – o maticiach a štatistike

8. medzinárodný workshop o maticiach a štatistike (IWMS 2009) sa konal v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 23. až 27. júna 2009.
IWMS 2009 zborníkPodujatie International Workshop on Matrices and Statistics 2009, ktoré je podporované spoločnosťou International Linear Algebra Society bolo ďalším zo série dlhodobo organizovaných workshopov s cieľom stimulovať výmenu skúseností a výskum na rozhraní teórie matíc, štatistiky a stochastických procesov. Z konferencie bol vydaný tlačený program a zborník abstraktov.
Konferencie sa zúčastnilo 67 účastníkov zo 14 krajín. Na konferencii zaznelo 11 pozvaných prednášok – významných vedeckých osobností v oblastiach teórie matíc, štatistiky a stochastických procesov:

 • Miroslav Fiedler (Czech Republic): New Properties of Cauchy Matrices,
 • Karl Gustafson (USA): On My Min-Max Theorem (1968) And Its Consequences,
 • Mike Kenward (Great Britain): Doubly Robust Multiple Imputation,
 • Tonu Kollo (Estonia): Testing Structures of the Dispersion Matrix: A Non-Normal Approach,
 • Lubomír Kubáček (Czech Republic): Criterion Matrices For a Parameter Elimination,
 • Yonghui Liu (China): Simultaneous Decomposition for Matrices with Statistical Application
 • Ivo Marek (Czech Republic): Multi-Level Matrix Computations,
 • Andrej Pázman (Slovakia): Matrix Analysis of The Information Content in Experiments with Correlated Observations,
 • Friedrich Pukelsheim (Germany): An L_1-Analysis of the Iterative Proportional Fitting Procedure,
 • Alastair J. Scott (New Zealand): Semi-Parametric Methods for Regression with Response-Selective Sampling,
 • Roman Zmyślony (Poland): An Algorithm for Least Squares Estimation of Parameters in Nonlinear Regression Models.

Okrem toho bolo prezentovaných ďalších 30 konferenčných príspevkov a 12 posterov.
IWMS účastníci zborník