Článok o profesorovi Frollovi v časopise Akadémia

Je medzinárodne uznávaný odborník vo vednom odbore meracia technika, dlhodobo orientovaný na metódy zobrazovania na princípe magnetickej rezonancie, odznelo o ňom na galavečere Týždňa vedy a techniky kde si profesor Ivan Frollo z Ústavu merania SAV prevzal Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Článok ‘Sagittal profile’ profesora Frolla vyšiel v šiestom čísle 2019 dvojmesačníka Akadémia – Správy SAV.

 

Obr. Sagitálny profil profesora Frolla a lá Andy Warhol – modifikované z pôvodnej MRI snímky realizovanej na experimentálnom celotelovom tomografe ÚM SAV v roku 1992.