Vybrané výsledky

vyhodnotené Vedeckou radou ÚM SAV ako najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v jednotlivých rokoch a ostatné vybrané výsledky vedeckej práce

Vyberte typ výsledkov: Vyberte rok:
Základný výskum
Aplikačný typ
Medzinárodné vedecké projekty
Ostatné vybrané výsledky vedeckej práce

(Pre zobrazenie výsledkov za roky 2003 až 2015 navštívte archívnu web stránku ústavu)


Rok 2024
Výsledky základného výskumu:

    Výsledky doteraz neboli vložené


Výsledky aplikačného typu:

    Výsledky doteraz neboli vložené


Výsledky medzinárodných vedeckých projektov:

    Výsledky doteraz neboli vložené


Ostatné vybrané výsledky vedeckej práce:

    Výsledky doteraz neboli vložené