Vybrané výsledky

vyhodnotené Vedeckou radou ÚM SAV ako najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v jednotlivých rokoch
 
Zadajte typ výsledkov: Základný výskum Aplikačný typ Medzinárodné vedecké projekty
Zadajte rok: (Pre zobrazenie výsledkov za roky 2003 až 2015 navštívte archívnu web stránku ústavu)

Rok 2021
Výsledky základného výskumu:

    Výsledky doteraz neboli vložené


Výsledky aplikačného typu:

    Výsledky doteraz neboli vložené


Výsledky medzinárodných vedeckých projektov:

    Výsledky doteraz neboli vložené