Zmluva o spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Bratislava

Zmluva o spolupnáci pri riešení úloh výskumu a vývoja zameranýchch na využívanie nukleárnej magnetickej rezonancie