Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality
Aktuality

(Táto stránka obsahuje v časovom slede aj staršie informácie zvrejnené v rubrike Aktuality)

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Kaľavského

19.08.2016

Dňa 25. augusta 2016 o 11:30 sa v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Kaľavského s názvom: GPU-accelerated model-based measuring methods for investigation of cardiac electrical activity.

 
Obhajoba dizertačnej práce Ing. Andreja Dvurečenského

19.08.2016

Dňa 25. augusta 2016 o 10:00 sa v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Andreja Dvurečenského s názvom: Príspevok k využitiu a rozvoju SQUID magnetometrie pri vývoji a charakterizovaní nových materiálov a suspenzií na báze nanočastíc oxidov, supravodičov a nanoštruktúr v iónových kvapalinách.

 
Výberové konanie na doktorandské štúdium 2016

10.05.2016

Riaditeľ Ústavu merania SAV v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.54 "MERACIA TECHNIKA" so začiatkom štúdia od 1.septembra 2016. Prihlásiť sa treba elektronicky cez IS STU v Bratislave. Termín podania prihlášky je do 31. mája 2016, prijímacie pohovory budú 21. júna 2016

 
Nová monografia: Vyhodnotenie kalibrácie meradiel

18.9.2015

Slovenská technická univerzita v Bratislave vydala novú monografiu Vyhodnotenie kalibrácie meradiel. Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii, ktorú napísal kolektív autorov: Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (MÚ SAV), prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. (SjF STU), doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. (ÚM SAV), doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (Sjf STU).

 
<< Prvá < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Posledná >>
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality