Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Výberové konanie na doktorandské štúdium 2016
Výberové konanie na doktorandské štúdium 2016
Strana 1 z 3

Riaditeľ Ústavu merania SAV v Bratislave

vyhlasuje výberové konanie na

 

 

doktorandské štúdium
v študijnom odbore 5.2.54 MERACIA TECHNIKA

Školiace pracovisko: Ústav merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave

ako externá vzdelávacia inštitúcia FEI STU v Bratislave

Garant štúdia: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.

Forma štúdia a jeho ukončenie:

Trojročné denné štúdium, alebo štvorročné externé štúdium.

Ukončenie štúdia obhajobou dizertačnej práce a získaním titulu PhD v zmysle zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v platnom znení.

Informácie pre uchádzačov:

  • Požadované predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s technickým alebo prírodovedným zameraním (elektrotechnika, fyzika, matematická štatistika, informatika), záujem o tvorivú vedeckú prácu.
  • Prihlásenie na štúdium: do 31. mája 2016. Prihlásiť sa treba elektronicky prostredníctvom informačného systému STU v Bratislave na stránke
  • Termín prijímacích pohovorov: 21.6.2016. Uchádzači budú pozvaní na presný termín a miesto, prijímací pohovor bude z oblastí: matematika, fyzika, téma doktorandského štúdia.
  • Zápis na štúdium: bude upresnený, na FEI STU
  • Začiatok štúdia: 1. septembra 2016 v ÚM SAV 

 


Ďalšie informácie o štúdiu, ktoré sa uskutočňuje v súčinnosti s FEI STU v Bratislave je možné získať na tejto adrese  a tiež osobne, telefonicky alebo emailom na adrese školiaceho pracoviska alebo na jeho internetovej stránke.

Adresa školiaceho pracoviska:

Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava,

Tel.: 02 5477 4033, Fax: 02 5477 5943, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Web stránka: http://www.um.savba.sk/

 

Štúdium na ďalej uvedené témy bude prebiehať v Ústave merania SAV. Prijímacie pohovory v štúdijnom odbore Meracia technika budú prebiehať spoločne pre FEI STU a ÚM SAV. 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality