Vývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických polí

Pozývame Vás na seminár, ktorý sa uskutoční v stredu 27.4.2022 o 10:00 v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV, v. v. i. na 4. poschodí.

Na seminári bude stručne uvedená výskumná problematika Oddelenia teoretických metód a doktorand Ing. Hoang Vu Viet predstaví pokrok pri vývoji experimentálnej platformy na skúmanie účinkov magnetického poľa na biologické štruktúry, ktorá je vyvíjaná v oddelení. V rámci predbežných výsledkov bude ukázaná koncepcia monitorovania kultivácie buniek pomocou impedančnej spektroskopie.