Úverové riziká v banke (ako sa robí matematika v praxi)

Pozývame Vás na prednášku, ktorú prednesie Mgr. Gejza Wimmer, PhD., pracovník Oddelenia teoretických metód ÚM SAV. Prednáška sa uskutoční dňa 26. apríla 2019 (piatok), o 13:00 v zasadacej miestnosti ÚM SAV.

Abstrakt:

Mnohé spoločnosti sú pri svojej obchodnej činnosti vystavené riziku zlyhania protistrany. Bohužiaľ, z podstaty samotného obchodného záujmu týchto finančných inštitúcii nie je možné takéto riziko eliminovať. Avšak, je možné takéto riziko kvantifikovať.

Počas prezentácie sa zamyslíme nad konceptom merania úverového rizika vo finančných inštitúciach (bankách). Predstavíme základe charakteristiky (parametre) slúžiace k odhadu finančnej straty v prípade zlyhania protistrany. Taktiež načrtneme niektoré ťažkosti vznikajúce počas bežnej praxe pri ich odhadovaní.