Pozvánka na prvý zo seminárov na tému „Machine Learning“

Pozývame vás na prvý zo série vzdelávacích seminárov zameraných na základné metódy strojového učenia (machine learning) pod vedením Mgr. Zuzany Rošťákovej, PhD. Seminár sa uskutoční dňa 23.9.2021 o 10:00 hod. v zasadačke Ústavu merania SAV.

Preberieme úvod do strojového učenia, pomocné metódy zobrazovania mnohorozmerných dát v MATLAB-e a začneme sa zaoberať aj metódami redukcie dimenzie a hľadania latentných (skrytých) komponentov.

Viac informácií a materiály zo seminárov sa dajú nájsť na: https://www.um.sav.sk/seminare/seminare-machine-learning/