Seminár na tému „Meranie magnetických vlastností bio-vzoriek“

Pozývame vás na tretí seminár z cyklu vzdelávacích seminárov zameraných na problematiku merania magnetických vlastností biologických vzoriek pod vedením RNDr. Alexandra Cigáňa, CSc. Seminár sa uskutoční v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV, v. v. i. na 4. poschodí dňa

 

16.6.2022 (štvrtok) o 10:00

Hemoglobín – štruktúra a magnetické vlastnosti atómov a komplexov Fe