Pozvánka na tretí zo seminárov na tému „Machine Learning“

Pozývame vás na tretí vzdelávací seminár zameraný na základné metódy strojového učenia (machine learning) pod vedením Mgr. Zuzany Rošťákovej, PhD. Seminár sa uskutoční dňa 21.10.2021 o 10:00 hod. v zasadačke Ústavu merania SAV.

Na seminári dokončíme nehierarchické a hierarchické metódy zhlukovej analýzy a začneme sa zaoberať metódami klasifikačnej analýzy.

Viac informácií a materiály zo seminárov sa dajú nájsť na: https://www.um.sav.sk/seminare/seminare-machine-learning/