Pozvánka na štvrtý zo seminárov na tému „Machine Learning“

Pozývame vás na štvrtý vzdelávací seminár zameraný na základné metódy strojového učenia (machine learning) pod vedením Mgr. Zuzany Rošťákovej, PhD. Seminár sa uskutoční dňa 4.11.2021 o 10:00 hod. v zasadačke Ústavu merania SAV. Na seminári sa začneme zaoberať metódami klasifikačnej analýzy.

Viac informácií a materiály zo seminárov sa dajú nájsť na: https://www.um.sav.sk/seminare/seminare-machine-learning/