Pozvánka na druhý zo seminárov na tému „Machine Learning“

Pozývame vás na druhý vzdelávací seminár zameraný na základné metódy strojového učenia (machine learning) pod vedením Mgr. Zuzany Rošťákovej, PhD. Seminár sa uskutoční dňa 14.10.2021 o 10:00 hod. v zasadačke Ústavu merania SAV.

Na seminári preberieme ešte dve metódy redukcie dimenzie – metódu nezávislých komponentov a nezápornú maticovú faktorizáciu – a začneme sa zaoberať metódami zhlukovej analýzy.

 

Viac informácií a materiály zo seminárov sa dajú nájsť na: https://www.um.sav.sk/seminare/seminare-machine-learning/