HORIZONT EURÓPA

Pozývame vás na seminár o návrhu nového ambiciózneho rámcový programu EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021-2027: Horizont Európa, ktorý predstaví RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. Seminár sa bude konať vo štvrtok, dňa 26. septembra 2019 o 10:00 hod. v zasadačke ÚM SAV.

Abstrakt

Seminár stručne predstaví návrh nového ambiciózneho rámcový programu EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021-2027, ktorý má 3 základné ciele:

  • posilniť vedeckú a technologickú základňu EÚ a Európskeho výskumného priestoru (EVP),
  • podporiť inovačnú kapacitu, konkurencieschopnosť a zamestnanosť v Európe,
  • plniť priority občanov a zachovať náš sociálno-ekonomický model a hodnoty.

Na realizáciu týchto cieľov má program niekoľko nástrojov a prístupov (niektoré sú aj úplnou novinkou). Komisia navrhuje pre program Horizont Európa vyčleniť rozpočet vo výške 100 miliárd EUR.

RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. je uznávanou odborníčkou v oblasti európskych projektov – v súčasnosti pracuje ako národný kontaktný bod pre Horizont 2020 ERC a etické záležitosti v CVTI SR.  Dr. Ftáčniková oboznámi účastníkov seminára s cieľmi a pozadím prípravy nového rámcového programu ako aj s odporúčaniami a overenými skúsenosťami pre uchádzačov o projekty rámcových programov EÚ.