Elektrokardiografické zobrazovanie

Pozývame Vás na seminár, na ktorom nám doc. Yesim Serinagaoglu Dogrusoz predstaví svoju prácu v oblasti electrokardiografického zobrazovania (ECGI). Seminár sa bude konať vo štvrtok 05.mája 2022 o 10:00 v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV, v.v.i. na 4.poschodí.

Doc. Yesim Serinagaoglu Dogrusoz pracuje na Middle East Technical University, Ankara, Turecko, na katedre Elektrotechniky a Elektroniky a je vedúcou Laboratória pre výskum srdca http://hrl.eee.metu.edu.tr. Je zodpovednou riešiteľkou bilaterálneho spoločného projektu SAV -TUBITAK “ClinECGI: Vyhodnotenie neinvazívneho elektrokardiografického zobrazovania na lokalizáciu predčasných komorových kontrakcií z klinických dát”, ktorý je riešený v spolupráci s Oddelením biomeraní ÚM SAV, zodpovedná riešiteľka Ing. Jana Švehlíková, PhD.