Cyklus seminárov na tému „Meranie magnetických vlastností bio-vzoriek“

Pozývame vás na sériu vzdelávacích seminárov zameraných na problematiku merania magnetických vlastností biologických vzoriek pod vedením RNDr. Alexandra Cigáňa, CSc. Semináre sa uskutočnia v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV, v.v.i. na 4. poschodí. Prvé dva semináre sa budú konať:

 

12.5.2022 (štvrtok) o 10:00

BIO – ž e l e z o

(metabolizmus / homeostáza, Fe-jeho formy, vstup, úloha a pohyb v živých organizmoch)

 

17.5.2022 (utorok) o 10:00

Hemoglobín – štruktúra a magnetické vlastnosti atómov a komplexov Fe