Bolesti chrbta – dynamický pohľad intervenčného algeziológa

Pozývame vás na prednášku MUDr. Róberta Rapčana, PhD., medicínskeho riaditeľa EuroPainClinics, ktorá bude 5.3.2020 (štvrtok) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti ÚM SAV, o diagnostických a terapeutických postupoch pri liečbe bolestivých syndrómov chrbta.

Dr. Rapčan predstaví najmodernejšie metódy a techniky intervenčnej liečby bolesti chrbta. Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov so súčasnými metódami a novými trendmi v danej oblasti. Seminár sa koná aj pri príležitosti podpisu Dohody o spolupráci vo vedeckom výskume medzi spoločnosťou EuroPainClinics a Ústavom merania SAV.

MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP je medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, popredný európsky špecialista na široké spektrum miniinvazívnych a endoskopických výkonov v oblasti intervenčnej liečby bolesti chrbta. Viac ako 16 rokov pôsobil vo Švédsku. Je prvým lekárom na Slovensku a v Česku, ktorý je držiteľom prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľované svetovou organizáciou World Institut of Pain pre oblasť liečby bolesti. Od roku 2016 je menovaný do významnej funkcie FIPP Examiner – člen skúšobnej komisie medzinárodných skúšok FIPP. Od mája 2019 je vymenovaný členom elitného Poradného výboru medzinárodného edukačného portálu pre lekárov PainCast.

Abstrakt

Bolesti chrbta sa v dnešnej modernej populácií stávajú určitou súčasťou životného štýlu. Hľadáme spôsoby ako športovať, aby sme predišli bolesti chrbta, športujeme aj za cenu, že nás bude bolieť chrbát. Máme sedavé alebo fyzicky náročné zamestnania, a navzájom si porovnávame kto má väčšie a kto menšie bolesti chrbta, komu pomáha jóga, komu akupunktúra, a kto má akého trénera, a kto akého fyzioterapeuta. Na internete je veľa zaručených spôsobov, čo robiť a čo nerobiť, aby sme nemali s chrbtom problémy. Reklamy v televíziách a aj mnohé lekárske pracoviská nám na dennej báze dávajú nové a nové informácie o skvelých metódach, ktoré dajú našej bolesti chrbta okamžité zbohom. Časť populácie si dovoľuje s bolesťou chrbta obťažovať lekárov a aj svoje okolie, s cieľom udržať si invalidný dôchodok. Štatistiky z jednotlivých krajín sveta potvrdzujú fakt, že čím je lepší sociálny systém v krajine, tým vyššie percento populácie je na invalidnom dôchodku.

Cieľom našej prezentácie je realisticky informovať o aktuálnom stave diagnostických a terapeutických možnostiach bolestivých syndrómov v Slovenskej a Českej republike, ukázať klinické priesečníky medzi rôznymi špecializáciami so zameraním na vysvetlenie precíznych techník intervenčnej liečby bolesti. Dôležitým faktorom v medicínskom rozhodovaní v modernej liečbe bolesti chrbta nie je len klinická ale aj časová efektivita liečebného procesu. Mnohí pacienti vyžadujú rýchly návrat do pracovného života.