Seminár Dr. Jess Tate z University of Utah

Pozývame Vás na seminár Dr. Jess Tate z University of Utah, Salt Lake City, ktorý bude v utorok 6. júna 2023 o 10:00 v zasadačke Ústavu merania SAV, v.v.i., v Bratislave, Dúbravská cesta 9.

Téma seminára  je:

 Neistoty a modelovanie tvaru v simulácii bioelektrického poľa

Simulácia bioelektrických polí pomocou počítačového modelovania je čoraz sofistikovanejšia, presnejšia a relevantnejšia vo výskume aj v klinických aplikáciách. Tieto modely boli vyvinuté na pomoc pri diagnostike a liečbe elektrofyziologických porúch v neurovedných a kardiologických oblastiach, vrátane epilepsie, Tourettovho syndrómu, neuromuskulárnej dysfunkcie, fibrilácie predsiení a ventrikulárnej tachykardie. Hoci požadované výstupy z počítačovej simulácie sa môžu líšiť pre každé ochorenie, všetky tieto modely musia zachytiť aj neistoty ich výstupov, z ktorých môžu výskumníci a lekári odvodiť informácie o dôveryhodnosti a presnosti modelu. Tieto modely sú založené na geometrii odvodenej z medicínskych zobrazovacích metód, čo predstavuje možnosť výskytu nepresností a chýb v tvare, ktoré môže byť ťažké charakterizovať. Táto prezentácia sa bude týkať výskumu na Scientific Computing and Imaging (SCI) Institute, University of Utah a na spolupracujúcich pracoviskách, v ktorom aplikujeme kvantifikáciu neistôt a techniky štatistického modelovania tvarov pri modelovaní srdca a mozgu, čím získavame technické aj klinické poznatky, ktoré zlepšujú naše porozumenie počítačovým modelom a ich aplikácií.

Web stránka prednášateľa: http://www.sci.utah.edu/~jess/