Základné informácie

Cigáň, Alexander RNDr., CSc.

zástupca vedúceho oddelenia magnetometrie
Tel.: 02/ 591045 21

Kontaktná adresa:

RNDr. Alexander Cigáň, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie