Základné informácie

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

riaditeľ
Tel.: 02/ 591045 30
Fax: 02/ 591045 94
 

Kontaktná adresa:

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Ďalšie informácie

Vedecké výstupy a sociálne siete: