Základné informácie

Witkovský, Viktor Doc. RNDr., CSc.

riaditeľ
Tel.: 02/ 591045 30
Fax: 02/ 591045 94

Kontaktná adresa:

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie