Základné informácie

Tyšler, Milan Doc. Ing., CSc.

vedecký tajomník, vedúci oddelenia biomeraní
Tel.: 02/ 591045 50
Fax: 02/ 591045 94

Kontaktná adresa:

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie