Základné informácie

doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

vedecký tajomník, zástupca vedúceho oddelenia biomeraní
Tel.: 02/ 591045 50
Fax: 02/ 591045 94