Základné informácie

Trutz, Marian

Tel.: 02/ 591045 62

Kontaktná adresa:

Marian Trutz
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie