Základné informácie

Marian Trutz

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 62
 

Kontaktná adresa:

Marian Trutz
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie