Základné informácie

Ing. Jana Švehlíková, PhD.

vedúca oddelenia biomeraní, podpredsedkyňa vedeckej rady
Tel.: 02/ 591045 56
 

Kontaktná adresa:

Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie