Základné informácie

Švehlíková, Jana Ing., PhD.

zástupkyňa vedúceho oddelenia biomeraní, podpredsedkyňa vedeckej rady
Tel.: 02/ 591045 56

Kontaktná adresa:

Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie