Základné informácie

Gogola, Daniel Ing., PhD.

Tel.: 02/ 591045 42

Kontaktná adresa:

Ing. Daniel Gogola, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie