Základné informácie

Ing. Daniel Gogola, PhD.

zástupca vedúceho oddelenia zobrazovacích metód, vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 42
 

Kontaktná adresa:

Ing. Daniel Gogola, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie