Základné informácie

Ing. Ján Maňka, CSc.

zástupca riaditeľa, predseda vedeckej rady, vedúci oddelenia magnetometrie
Tel.: 02/ 591045 kl. 20
 

Kontaktná adresa:

Ing. Ján Maňka, CSc.
Ústav merania
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

Štúdium:

 • Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava, 1984, Ing. (diplomová práca: „Snímač slabých magnetických polí s DC SQUIDom“)
 • Ústav merania SAV, 1998, CSc.(kand. dizertačná práca: „Riešenie vybraných problémov pri využití SQUID magnetometrických systémov v meraní slabých magnetických polí“)
 • Vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník, 2001

Pracoviská:

 • Ústav merania SAV od 1.8.1984 (okrem ročnej základnej vojenskej služby).
 • Od 1.1.2009 vedúci Oddelenia magnetometrie a vedecký tajomník ústavu (od 1.7.2006).

Študijné pobyty:

 • ZSSR (Institut kybernetiky, Kyjev),
 • NDR (FSU Jena, 2x),
 • Rakúsko (Johannes Kepler University Linz, 2x),
 • Belgicko (Ghent University, 9x).

Výskumné aktivity:

  meranie magnetickej kontaminácie orgánov najprv u laboratórnych zvierat a neskôr u ľudí,

  využitie nízkoteplotných SQUID systémov pre výskum vysokoteplotných supravodičov,

  programové vybavenie k prepojeniu existujúcej analógovej meracej techniky a počítača,

  využitie SQUID systémov na meranie vlastností zväzkov častíc v supravodivých urýchľovačoch.

Vedecká výchova:

2 doktorandi