Základné informácie

Ing. Dušan Krušinský

výskumný a vývojový pracovník VŠ
Tel.: 02/ 591045 13
 

Kontaktná adresa:

Ing. Dušan Krušinský
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie