Základné informácie

Krušinský, Dušan Ing.

Tel.: 02/ 591045 13

Kontaktná adresa:

Ing. Dušan Krušinský
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie