Základné informácie

Jacko, Vlado Ing., PhD.

vedúci pracoviska technického zabezpečenia
Tel.: 02/ 591045 kl. 16, 70

Kontaktná adresa:

Ing. Vlado Jacko, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie