Základné informácie

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

člen vedeckej rady ÚM SAV, v. v. i.
Tel.: 02/ 591045 kl. 40, 48, 49
Fax: 02/ 5477 5943
 

Kontaktná adresa:

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

SCOPUS ID iconScopus Author