Základné informácie

Ing. Andrej Dvurečenskij, PhD.

vedecký pracovník IIb
Tel.: 02/ 591045 23
 

Kontaktná adresa:

Ing. Andrej Dvurečenskij, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Akademické služby

OrCID Research Gate Scopus WOS PUBLONS Google Scholar

Štúdium, vzdelanie:

 • 2016 –
 • Vedecký pracovník (IIb), Ústav merania SAV, Bratislava
 • 2016
 • Udelenie akademickej hodnosti PhD. v študijnom programe: 5-2-54 Meracia technika, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • 2010 – 2016
 • Doktorandské štúdium v odbore Meracia technika, Ústav merania SAV (externá vzdelávacia inštitúcia FEI STU), Bratislava
 • 2009
 • Udelenie akademickej hodnosti Ing.
 • 2007 – 2009
 • Inžinierske štúdium v odbore Rádioelektronika, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Bratislava
 • 2007
 • Udelenie akademickej hodnosti Bc.
 • 2003 – 2007
 • Bakalárske štúdium v odbore Rádioelektronika, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Bratislava

  Aktuálne zameranie výskumu:

  • SQUID magnetometria
  • nanokoloidy
  • iónové kvapaliny