Základné informácie

Dvurečenskij, Andrej Ing., PhD.

Tel.: 02/ 591045 23

Kontaktná adresa:

Ing. Andrej Dvurečenskij, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie