Základné informácie

Doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

samostatný vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 31
 

Kontaktná adresa:

Doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie
RG ID iconResearch Gate

ORCID iconORCID

SCOPUS ID iconScopus Author

Researcher ID iconWOS Researcher