Základné informácie

Grendár, Marián Doc. Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 31

Kontaktná adresa:

Doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie