Základné informácie

Mgr. Martina Chvosteková, PhD.

vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 38
 

Kontaktná adresa:

Mgr. Martina Chvosteková, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

Akademické služby

OrCID Research Gate Scopus WOS PUBLONS Google Scholar

Štúdium, vzdelanie:

 • 2021 – doteraz
 • vedecký pracovník (IIa), Ústav merania SAV (ÚM SAV), Bratislava
 • 2015 – 2021
 • vedecký pracovník (IIb), Ústav merania SAV (ÚM SAV), Bratislava
 • 2013 – 2015
 • Doktorandské štúdium v odbore Meracia technika, Ústav merania SAV (externá vzdelávacia inštitúcia FEI STU), Bratislava
 • 2011 – 2013
 • vedecký pracovník (IIb), Ústav merania SAV (ÚM SAV), Bratislava
 • 2011
 • udelenie akademickej hodnosti PhD. v študijnom programe: 5-2-54 Meracia technika, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • 2008 – 2011
 • interný doktorand, Ústav merania SAV, Bratislava
 • 2008
 • udelenie akademickej hodnosti Mgr.
 • 2003 – 2008
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Pravdepodobnosť a matematická štatistika

  Aktuálne zameranie výskumu:

  • štatistické intervaly, lineárne regresné modely
  • štatistická kalibrácia
  • kauzalita v dynamických systémoch

  Vybrané publikácie:

  1. PALUŠ, M. – KRAKOVSKÁ, Anna – JAKUBÍK, Jozef – CHVOSTEKOVÁ, Martina. Causality, dynamical systems and the arrow of time. In Chaos : An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 2018, vol. 28, no. 7, p. 075307. (2.415 – IF2017). (2018 – Current Contents). ISSN 1054-1500. Typ: ADCA
  2. KRAKOVSKÁ, Anna – JAKUBÍK, Jozef – CHVOSTEKOVÁ, Martina – COUFAL, D. – JAJCAY, N. – PALUŠ, M. Comparison of six methods for the detection of causality in a bivariate time series. In Physical Review E, 2018, vol. 97, p. 042207. (2.284 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Typ: ADCA
  3. SULOVSKÁ, K. – FIŠEROVÁ, E. – CHVOSTEKOVÁ, Martina – ADÁMEK, M. Appropriateness of gait analysis for biometrics: Initial study using FDA method. In Measurement, 2017, vol. 105, p. 1-10. (2.359 – IF2016). (2017 – Current Contents). ISSN 0263-2241. Typ: ADCA
  4. CHVOSTEKOVÁ, Martina. Confidence band for percentile line in multiple linear regression. In Communications in Statistics – Simulation and Computation, 2017, vol. 46, no. 5, p. 3933-3941. (0.457 – IF2016). ISSN 0361-0918. Typ: ADMA
  5. CHVOSTEKOVÁ, Martina. Simultaneous two-sided tolerance intervals for a univariate linear regression model. In Communications in Statistics : Theory and Methods, 2013, vol. 42, no. 7, p. 1145-1152. (0.298 – IF2012). (2013 – WOS, Scopus, Zentralblatt MATH). ISSN 0361-0926. Typ: ADMA
  6. CHVOSTEKOVÁ, Martina – WITKOVSKÝ, Viktor. Exact likelihood ratio test for the parameters of the linear regression model with normal error. In Measurement Science Review, 2009, vol. 9, no. 1, p. 1-8 (2009 – WOS, SCOPUS). ISSN 1335-8871. Typ: ADNB