Základné informácie

Škrátek, Martin Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 kl. 28, 25, 29
Fax: 5477 5943

Kontaktná adresa:

Mgr. Martin Škrátek, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie