Základné informácie

Dermek, Tomáš Ing.

Tel.: 02/ 591045 47

Kontaktná adresa:

Ing. Tomáš Dermek
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie