Základné informácie

Ing. Tomáš Dermek

výskumný a vývojový pracovník VŠ
Tel.: 02/ 591045 47
 

Kontaktná adresa:

Ing. Tomáš Dermek
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie