Základné informácie

Juráš, Vladimír Mgr., PhD.

člen vedeckej rady
Tel.: 02/ 591045 45

Kontaktná adresa:

Mgr. Vladimír Juráš, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie