Základné informácie

Dr. Ing. Jiří Přibil, (PhD.)

samostatný vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 43
 

Kontaktná adresa:

Dr. Ing. Jiří Přibil
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie