Základné informácie

Mezeiová, Kristína Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 36

Kontaktná adresa:

Mgr. Kristína Mezeiová, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie