Základné informácie

Mgr. Kristína Mezeiová, PhD.

vedecký pracovník IIb
Tel.: 02/ 591045 36
 

Kontaktná adresa:

Mgr. Kristína Mezeiová, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie