Základné informácie

Ing. Melinda Majerová, PhD.

vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 kl. 22, 26
 

Kontaktná adresa:

Ing. Melinda Majerová, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie