Základné informácie

Majerová, Melinda Ing., PhD.

Tel.: 02/ 591045 kl. 22, 26

Kontaktná adresa:

Ing. Melinda Majerová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie