Základné informácie

Mgr. Michal Teplan, PhD.

vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 37
 

Kontaktná adresa:

Mgr. Michal Teplan, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie