Základné informácie

Teplan, Michal Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 37

Kontaktná adresa:

Mgr. Michal Teplan, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie