Základné informácie

Mgr. Martin Škrátek, PhD.

samostatný vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 kl. 28, 25, 29
Fax: 5477 5943
 

Kontaktná adresa:

Mgr. Martin Škrátek, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie