Základné informácie

Doc. Mgr. Peter Billik, PhD.

samostatný vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 22
 

Kontaktná adresa:

Doc. Mgr. Peter Billik, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie