Publikačná činnosť

Martin Škrátek

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BYSTRICKÝ, Roman** – ŠKRÁTEK, Martin – RUSNÁK, Jaroslav – PRECNER, Marián – ŤAPAJNA, Milan – ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Typ: ADMA