Publikačná činnosť

Viktor Witkovský

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • MIJANOVIĆ, A.** – POPOVIĆ, B.V. – WITKOVSKÝ, Viktor. A numerical inversion of the bivariate characteristic function. In Applied Mathematics and Computation, 2023, vol. 443, art. no. 127807. ISSN 0096-3003. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.amc.2022.127807 (APVV-21-0216 : Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology. VEGA č. 2/0096/21 : Probability distributions and their applications in modelling and testing. VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series) Typ: