Publikačná činnosť

Ján Maňka

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • KLUKNAVSKÝ, Michal – MIČUROVÁ, Andrea – ŠKRÁTEK, MartinMAŇKA, Ján – BERNÁTOVÁ, Iveta. Účinok chronického sociálneho stresu na génovú expresiu proteínov regulujúcich metabolizmus železa a antioxidačných enzýmov v pečeni hranične hypertenzných potkanov. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 99. ISBN 978-80-223-5782-1. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. COST-CA20121 : BenBedPhar – Bench to Bedside Transition for Pharmacological Regulation of NRF2 in Noncommunicable Diseases. APVV-22-0296 : Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL
  • KLUKNAVSKÝ, Michal – MIČUROVÁ, Andrea – ŠKRÁTEK, MartinMAŇKA, Ján – BERNÁTOVÁ, Iveta. Effects of long-term activation of NRF2 function by DMF under normal and long-term stress conditions in an experimental model of prehypertension. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 22 – 24, 2024, Sète, France : Program & Book of Abstracts. – Montpellier, France : Physiologie & Medecine Experimentale Coeur Muscles, University of Montpellier, 2024, p. 26. (APVV-22-0296 : Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France–New EU Members) Typ: GII