Ďalšie informácie

Mgr. Michal Teplan, PhD.

Štúdium

  • 1998: Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského Bratislava, študijný odbor „Teoretická a matematická fyzika“
  • 2006: udelenie titulu PhD, dizertačná práca s názvom „Audio-vizuálna stimulácia a relaxácia, lineárne a nelineárne EEG miery“, Ústav merania SAV

 

Aktuálne zameranie výskumu

  • meranie, spracovanie a analýza bioelektrických signálov
  • diagnostika a terapia pomocou elektromagnetických polí
  • biologické účinky slabých elektromagnetických polí
  • impedančná analýza v biomedicínskych aplikáciach
  • biomedicínske a matematické modelovanie
  • aplikácia umelej inteligencie a strojového učenia v biomedicíne
  • psychofyziológia a biofeedback tréning

 

Publikácie a citácie